پروفایل نویسنده

آرشیو مطالب

کلیه مطالب این وبلاگ

طراح قالب : ÐƐƔɪŁ!یکی را دوست دارم که میدانم او دیگر برایم یکی نیست او برایم یک دنیاست!

 بـــه وِبــلاگــِ مــنـو عشقــــ♥ــــــم

 

خــ♥ــوش اومَـــدیــــن

 

لطفا نظرات خود را  در مطلب اولی (ثابت) ارسال کنید

 

 

 


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
جمعه بیست و هفتم تیر 1393 15:56 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________دُختَـــر بــآس: ریزـہ میزـہ باشـــــہ ڪـہ تو بغلــــــــــــت جا بشه....
 
✔ פֿـوووول و בیووونـہ باشـہ جـــورے ڪــہ بگے פֿـבایا منو از בســــت ایלּ نجاتبבه... لـــــو๛ و פـــــــــسوב
 
باشه...  لــــــو๛ פــــــــرف بزنه...
 
 ✘ گاز بگــــــــیره.....  با زور بگـہ پاســـــــتیل میخرے یا ڪتڪــــہ  هҐ شیــــطوלּ هـــҐ פֿـانـــــوҐ باشــــه...
 
 روژ پُرنگ بزنـہ جورى كـہ בلـــــت آب شـــہ براش ✔
 
✘ رو مـــــــــــــخ بــــرـہ  ڪتـــــــڪت بزنـــــــہ  פرصـــــــــ בرارـہ✘ בعــــــــوات بڪــــنـہ  ✘ قبــــــــــــول
 
בاریــــــــלּ ؟؟؟
094b67c6a90452e9d767b08847e40b13-425

برچسبـهـ ـا : تیر 1393
شنبه بیست و هشتم تیر 1393 21:16 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________
برچسبـهـ ـا : تیر 1393
شنبه بیست و هشتم تیر 1393 21:15 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________ 

شب هایم درد دارند.وقتے ندانم چراغ اتاق ات را.کدام لعنتے خاموش مے کند...!


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
شنبه بیست و هشتم تیر 1393 21:15 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________ 

فروغی چه زیبا میگفت :


اگر یاد کسی هستیم این هنـر اوست ، نه هنـر ما ...!


چقـدر زیبـاست کسـی را دوسـ♥ــت بـداریـم


نـه برای نیــاز ...


نـه از روی اجبــار ...


و نـه از روی تنهایـی ...


فقـط بـرای اینـکه ارزشـش را دارد


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
شنبه بیست و هشتم تیر 1393 21:14 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________ 

سخـــــــــتــی تــنهــایی را وقتـــــی فــــهمیـــدم


کــ ــه دیــدم مترسکـــــ


بـه کــلاغ میــ ــگویــد:


هرچــقدر دوستـــ ــ داری نوکــ بزن


فقـــط تنهــام نــذار!!


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
شنبه بیست و هشتم تیر 1393 21:14 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________هــیچ میدانســتی

زیــباترین عــاشــقانــه ای کــه برایــم گفــتی

وقــتی بــود که

اسمــم را بــا “مــیــم” به انــتها رساندی ..

 


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
شنبه بیست و هشتم تیر 1393 21:13 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________زمیـטּ گِرده یعنے….

” بامن شروع کردے با منم تمومش میکنے”

بــــــــــــــاز میل خودتہ…

بــــــــرو دورتــــــــو بزטּ…

asheghane ba aks 15


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
شنبه بیست و هشتم تیر 1393 21:13 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________نامتــــ را كــــه مي شنومـ
درستــــ مثل آنروزهـــــا
بنــد دلـــمـ
يكجـــا پــــاره ميشود
و شــرمـ استــــ
كـــه مي نشيند
روي گــــونــه هاي
مـن ِ هميشه عــاشق ِ تــ ــو

6hy4wxp9gh8z1kn1dud4.jpg


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
شنبه بیست و هشتم تیر 1393 21:12 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________ax-tir (8)


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
شنبه بیست و هشتم تیر 1393 21:12 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________مخاطب خاص اگه خاص باشــه!!!

لازم نیست که شما دورش رو از این و اون خلوت کنی

خودش واسه بودن شمــا جـــا بــاز میکنه

لازم نیست هر کســی رو توجیح کنیــد

که ایــشون مال شماست!!!

خودش تورو به همه دنیــــا نشون میده

و میــگه این مال منه!!!

لازم نیــست به فکر رفتنش باشید

خودش به شما ثابت میــکنه که اومده بمــونه!!!


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
شنبه بیست و هشتم تیر 1393 21:12 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________


با کسی رابطه ی احساسی برقرار کن که

نه تنها افتخار میکنه که تو رو داره

بلکه حاضره هر ریسکی رو بکنه

که فقط کنار تو باشه!!!


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
شنبه بیست و هشتم تیر 1393 21:11 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________فِکـروخیـآلَ ـم تـویـی ..

اـلآن کُجـآیی؟!

چـی پـوشیـدی ؟!

وَقتـی مَـن نیستَ ـم بِ حَـرفــِ کـی گـوش میـدـی ؟!


http://uploadco.ir/uploads/63ni1vnxv1zmkz1dceb.jpg


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
شنبه بیست و هشتم تیر 1393 21:11 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________آهــــــــــــآی خــــــــدآ !
 
خــــــدایــــی کـــِـــــهــ هَمــــــِــهــ میگَـــــــن مِهـــرَبـــــونـــــی !
 
مـِــــثـــــــلِ تَمــــــومـــِــ اون چیــــــــزآیـــــی کِـــــهـ تـــآ حــآلـــآ اَزَمـــ گِرِفتـــــی . . .
 
عَــلـــآقـَــــمــ !
 
عــِــشقــَــــمــ !
 
اُمیــــــدَمـــ !
 
آرِزوهـــآمـــ !
 
عُــــمرَمـــ !
 
زِنـــدِگیـــــَمـــ !
 
روزهـــــآی خـــوب کـــودَکـــیــــَـمـــ !
 
و هَـــرچیـــــز دیگــــِــهـ ای کِــــهـ دوســِـــش دآشتَــــــمــ !
 
بــِگــــیـــــــر !
 
اینبـــــــآر دَستَـــــــمــ رو بــِگــــیـــــــر !

برچسبـهـ ـا : تیر 1393
شنبه بیست و هشتم تیر 1393 21:8 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________وقتــی پـای تلفــن بـایـد خدافظــی كنیــ ؛

امـا هنــوز دلتــ میخـــواد صـــداشــو بشنــویــ

یهــو میگیــ : راستــی؟!

میگــه :جـانمـــ ...؟!

آرومــ میگـــی: دوستتـــ دارمـــ ...

اونمـــ بگه: منم دوستتـــ دارمــ ...

آخـــــــ... كــه ایـــن چنـــد ثانیـــه آخـــر چقـــدر میچسبـــــه ...
برچسبـهـ ـا : تیر 1393
شنبه بیست و هشتم تیر 1393 21:8 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________امروز روز آخر است..


فراموشت میکنم!


دیروز هم روز آخر بود ..


هر روز من


به بهت زدگی می گذرد..


من هر روز فراموشت می کنم..


اما چه فایده که با هر طلوع خورشید


دوباره تمام من میشوی…


مرگ هم تو را از خاطرات و ذهن من پاک نخواهد کرد..


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
شنبه بیست و هشتم تیر 1393 20:11 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________اکنون کجاست؟


چه میکند ؟


سردش نیست؟


غذا خورده است ؟


حالش خوب است ؟


همه بر وفق مراد است ؟


میپرسید چه کسی ؟


کسی که فراموشش کرده ام . . ! 


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
شنبه بیست و هشتم تیر 1393 20:1 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________جدیدترین سری عکس نوشته های جذاب و خواندنی

 

new-jom (1)

بقیه در ادامه مطلب

....


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
ادامهـ مطلبـ
شنبه بیست و هشتم تیر 1393 19:57 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________.

 

mah (7)

کسی چه می داند


من امروز چند بار فرو ریختم


چند بار دلتنگ شدم


از دیدن کسی که


فقط پیراهنش شبیه تو بود!


گاهی اوقات حسرت تکرار یک لحظه


دیوانه کننده ترین حس دنیاست!


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
شنبه بیست و هشتم تیر 1393 19:53 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________ 

mah (3)

میدانم عطر تن تو به فراموشی سپارده نمیشود!


باد هم میداند چگونه مرا دیوانه کند،


مدام عطر تو را از پس کوچه های خیال من عبور میدهد!


این ماجرا به سر نمیاید!


این بار خودت را به باد بسپار .. 


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
شنبه بیست و هشتم تیر 1393 19:50 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________ 

kalamat (12)

کسی‌که می‌گریزد


از گم شدن نمی‌ترسد... 


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
شنبه بیست و هشتم تیر 1393 19:46 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________ 

kalamat (4)

دلت که از تمام دنیا گرفته باشد


تنها به درد بازگشت


به زادگاهت میخوری... 


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
شنبه بیست و هشتم تیر 1393 19:42 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________ 

kalamat (2)

تمام این روزها


با لبخندت آفتابی بود


اما


دلتنگی آغوشت


رهایم نمی‌کند... 


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
شنبه بیست و هشتم تیر 1393 19:39 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________فــلسـفـﮧےاصـلــے سـرمـاخــوردگـــے ...

ایــنــﮧکــﮧ ...

صــــــداتـــ بــگـیـره و

عشــــــقــتــ پـشـتـــ گــوشــےبــگــﮧ :

"
الــهـــےقــربــوטּِصــداتــ بـرمــ کـــهــ گــرفــتــﮧ "


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
جمعه بیست و هفتم تیر 1393 17:41 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________درد دارد !

وقــتـی مــن عـاشـقــانـه هـایــم را مـی نـویـســم ...

دیـگــران یــاد عـشـقـشــان مـیـفـتـنــد

و تــــو هـنـــوز بـی خـیــــالـی !

jd0dfka9uw30t7r63mp.gif


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
جمعه بیست و هفتم تیر 1393 17:38 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________بـــــــــــــــــــــــــــــــــــغض کرده ام !!!

این بــــــــــــــغضه لــــــــــــــــعنتی

با هیچ چیز نـــــــــــــــــــــمی شکند !!!

جــــــــــــــز با صدای تـــــــــــــــــــــــــــــــــو ...

صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدایت را مــــــــــــــیخواهم !!!

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستی ...؟!!!


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
جمعه بیست و هفتم تیر 1393 17:36 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________خُـــدایـــا ! عَجـبـــ اشتبـــاهــی کـــردمــ کـِــه گفتـــمــ

خــودتـــ مــواظبــش بـــاش

تـــو بــَـرِش گــــردانـــ ، مـَــن خـــودمــ مـــواظبــش هَستــــمــ... 

 

06.jpg


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
جمعه بیست و هفتم تیر 1393 17:35 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________انگشتت فقط جای یک" حلـــــــقه" دارد...


دلــــــــــت را دست به دست می کنی برای چه!!!؟؟؟؟ 


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
جمعه بیست و هفتم تیر 1393 17:33 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________ روز قیامت ازم پرسیدن:

جوانیت را چگونه گذراندی؟

ندا آمد:

دلشکسته است...بگذارید به بهشت برود

دنیایش خوب جهنمی بود...

 

تک عکس های عاشقانه


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
جمعه بیست و هفتم تیر 1393 17:31 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________ دوسـت داشتن یعنـی اونـی که اگه صد دفعه هم ناراحتش کنـی

هربــار میگه این دفعه آخریـــه که می بخشمت

و با اخـم میــاد توی بغلــت 

asheghane ba aks 2


برچسبـهـ ـا : تیر 1393
جمعه بیست و هفتم تیر 1393 17:28 |- ÐƐƔɪŁ -|

_______________ ɪʼᆻ__ɩǫʂţ__ŵɪţʜǫǔţ __ȳǫǔ _________________ÐƐƔɪŁ